28 jan – Thee met Thema

28 jan – Thee met Thema

Kun je een betere wereld kopen?

Wouter Mensink i.s.m. Fair Trade en Wereldwinkel          

Kun jij als consument verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen in de wereld? Die suggestie wordt soms wel gewekt: de winkel lijkt soms een stemhokje waar je kunt stemmen met je euro’s waarbij keurmerken zoals Fairtrade ons de weg wijzen.

Wouter Mensink, geëngageerd filosoof, gaat met ons kritisch en betrokken in gesprek over nut, doel en haalbaarheid van Fairtrade in de wereld en onze rol daarin.

Inleider Wouter Mensink studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over het beleidsdiscours inzake de relatie tussen patiënt en technologie en is momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd i.s.m. de Fair Trade werkgroepen van de kerken en met de plaatselijke Wereldwinkel.

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Van 16.00  tot 17.30 uur, inloop vanaf 15.30 uur.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl